Villaägare

Till dig som är villaägare – detta hjälper jag dig med.
Grannsamverkan – Jag har mångårig erfarenhet av Grannsamverkan och kan informera om metoden liksom utbilda deltagarna.
Jag gör det gärna, och helst, tillsammans med polisen och andra lokala aktörer.

Mer information om Grannsamverkan hittar du på www.samverkanmotbrott.se

Var går tjuven in?
Jag hjälper dig gärna med en Trygghets- och säkerhetsbesiktning där vi visar på svagheter samt ger förslag på förebyggande och trygghetsskapande  åtgärder.

Vad kan alla tillsammans göra i vårt bostadsområde och vad kan andra tänkas  göra?
Vi kan Trygghetsvandra med villaområdets invånare för att se vad som behöver göras
och på vem ansvaret ligger.