Samhällsplanerare

Har Du rätt underlag och kompetens när Du fattar dina beslut eller ger direktiv till andra?
Som samhällsplanerare är Du kanske arkitekt, bygglovshandläggare, gatuingenjör eller innehar någon annan befattning som sysslar med en kommuns samhällsplanering. Du har troligen en stor möjlighet att påverka invånarnas säkerhet och trygghet i boende- och kommunikationsmiljön i ditt dagliga arbete. Fattar Du och dina kollegor rätt beslut, ställer rätt krav redan från början eller påverkar andra i rätt riktning, kommer alla kommunens invånare få uppleva en ökad trygghet och säkerhet. Det här handlar inte om att sätta upp murar och staket utan om ett trivsamt område med ett subtilt men tydligt signalsystem.