Fastighetsägare

Till dig som fastighetsägare – jag bistår med mina kunskaper och erfarenheter;
När Du bygger nytt – bygg in säkerhet och trygghet från början. Det är lönsamt både på kort och lång sikt.
När Du ska renovera – börja med en trygghets- och säkerhetsbesiktning för att få med brottsförebyggande idéer redan från början.
När Du har problem i fastigheten – t.ex. många inbrott i lägenheter eller förråd, ”uteliggare” eller annan typ av tillhåll i trapphus, källaren eller vinden. Att bara ”lappa och laga” det mest akuta innebär att Du alltid ligger efter gärningspersonerna. Gör rätt från början.

Jag genomför
Trygghets- och säkerhetsbesiktningar. Vi visar på svagheterna och riskerna och Du får ett fotoprotokoll med förslag på åtgärder.
Trygghetsvandring med fastighetspersonal och olika typer av boendegrupper, t.ex. kvinnor eller barn
Deltar i arbetsgrupper och informationsmöten.