Butiksägare

Internt svinn, snatterier, inbrottsstölder och rån
… tillhör vardagen för i stort sett alla butiker och det kan få många företag på fall.
Vi på Pre Kon kan inte garantera att Du helt och fullt slipper drabbas av brott men vi kan hjälpa dig att minska riskerna samt göra Dig och personalen mer mentalt förberedda om det ändå händer ett brott.
Vi utgår från programmet ”Skydd mot rån i handeln”, även kallat 13-punktsprogramet samt ”Säker i butik”. Dessutom erbjuder vi besiktning av lokalen samt föreslår åtgärder för att minska risken för inbrott. Den här utbildningen bör om möjligt ske i samverkan med Närpolisen och det lokala BRÅ, där detta finns.