Att bli utsatt för brott är något de flesta av oss aldrig vänjer oss vid och inte heller ska vänja oss vid. För företagaren kan ett brott äventyra hela företaget och för den enskilda människan kan ett brott innebära en personlig katastrof som sätter spår för resten av livet. Att skydda sig 100 % mot att drabbas av brott går tyvärr inte men var och en kan på olika sätt göra en hel del på egen hand eller tillsammans med andra för att minska risken. Jag på Pre-Kon AB kan hjälpa Dig utifrån min erfarenhet och kompetens. Mer information hittar Du under de olika rubrikerna.